Algemene Voorwaarden

1. Inleiding

De hieronder gepreciseerde algemene verkoopvoorwaarden (hierna "Algemene Voorwaarden") regelen uitsluitend de contractuele betrekkingen tussen alle gebruikers van de websites van www.hair-service.be (alias www.affinage.be, alias asphairservice.be) en de verkoper

HAIR SERVICE BV
BTW-nummer: BE 0823.561.771
Rijselstraat 59 8900 IEPER
Tel: 057 20 77 070

Behalve bijzondere voorwaarden, vermeld op de voorzijde van de factuur of van de bestelbon en ondertekend voor akkoord door de klant, zijn enkel en bij uitsluiting van elke andere, deze voorwaarden van toepassing dewelke hieronder zijn vermeld.

HAIR SERVICE BV kan er toe bewogen worden specifieke bepalingen van de algemene voorwaarden te wijzigen. Hierom is het noodzakelijk deze te herlezen voor elk bezoek aan de website. HAIR SERVICE BV gaat er vanuit dat u bij validatie van uw bestelling onze algemene verkoopvoorwaarden, na deze gelezen te hebben, zonder voorbehoud accepteert. Door verbinding te maken met de webshop, verplicht u zich de Algemene Voorwaarden die hierop staan te respecteren.

2. Een bestelling doorgeven

Per internet op onze sites: www.hair-service.be en www.affinage.be dit 24 uur per dag, 7 dagen per week.

Wanneer u uw bestelling doorgeeft ontvangt u op het opgegeven emailadres uw bevestigingsmail, wanneer u deze niet ontvangt in uw 'postvak in' gelieve uw map 'ongewenste email' te controleren, soms worden de bevestigingsmails als spam aanzien.

Mocht u geen bevestigingsmail ontvangen hebben gelieve contact op te nemen met HAIR SERVICE BV.

Bij overschrijving en beveiligde betaling ontvangt u een bevestiging van betaling aan ons. Per telefoon : 0570 20 77 70

Een bestelling doorgeven kan ook via onze vertegenwoordigers of via andere communicatie.

3. Annuleren van een bestelling

Als u een bestelling heeft geplaatst maar uiteindelijk van uw bestelling wilt afzien, kunt u deze bestelling kosteloos annuleren. Dit moet wel gedaan worden voordat de bestelling is verzonden. U kunt deze annuleren door ons een email te sturen.

Wanneer u een bestelling annuleert die reeds betaald is, worden de kosten van betaling niet teruggestort.

4. Retourzending & bedenkingsrecht.

Indien u goederen wenst retour te sturen naar Hair Service bvba dient u eerst contact op te nemen met de klantenservice op 057 20 77 70 of via mail op de voorzien contactpagina met vermelding RETOURZENDING.

Dit contact moet gebeuren binnen de 24 uur na ontvangst van de goederen.

Bij defecten of beschadiging wensen wij een foto en omschrijving van de beschadiging.

Uw klantennaam en ordernummer.

Na ontvangst van deze gegevens zullen wij retourinstructies toesturen.

Bij inroepen bedenkingsrecht.

Dit contact moet gebeuren binnen de 14 dagen na ontvangst van de goederen.

Dit in de originele verpakking zonder de zegel te verbreken. Verpakking moet onbeschadigd zijn. Verzendingskosten, retourkosten en betalingskosten worden niet terugbetaald, deze worden dan ook in mindering gebracht van het terug te storten bedrag.

Wij raden u aan uw bestelling aangetekend te versturen en een verzekering af te sluiten bij de vervoerder, voor de marktwaarde van de producten. Dit in geval van diefstal of verlies van de producten bij de vervoerder.

Terugbetaling gebeurt met dezelfde betaalmethode waarmee u betaalt heeft. Na een zichttermijn van 14 dagen is retourneren niet meer mogelijk.

Samengestelde pakketten voor scholen of opleidingscentra worden niet teruggenomen en genieten dus geen retourrecht.

5. Productinformatie

HAIR SERVICE BV besteedt de grootste zorg aan het online plaatsen van informatie over de eigenschappen van de producten, met technische beschrijvingen die gebaseerd zijn op gegevens van onze leveranciers. Mocht deze productinformatie fout worden toegepast zijn wij niet verantwoordelijk voor de gevolgen hiervan.

6. Prijzen

De op de site aangegeven verkoopprijzen zijn prijzen in Euro, deze zijn vermeld incl. btw maar zonder verzendkosten. De eventuele verzendkosten zijn voor de gebruiker en worden berekend aan het einde van de bestelling, in aanvulling op de prijs van de geselecteerde producten. Wanneer producten via internet besteld worden, worden steeds verzendkosten aangerekend. We houden ons het recht om de prijzen op elk moment te wijzigen, maar we verplichten ons ertoe deze toe te passen zoals op de site aangegeven op het moment van uw bestelling.

Wij informeren u dat in geval van publicatie, door welke oorzaak dan ook (computerstoring, menselijke fout, technische fout,…) van een onjuiste prijs, die zonder enige twijfel ongeloofwaardig is, uw bestelling zal worden geannuleerd, zelfs als deze in een eerder stadium al is bevestigd.

Voor B2B zijn de bestekken en prijsoffertes gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen, materialen en diensten. Indien deze wijzigingen ondergaan onafhankelijk van de wil van de verkoper, behoudt wij het recht om de prijzen op evenredige wijze aan te passen. De klant heeft het recht om binnen de acht dagen nadat hij van deze prijswijziging is op de hoogte gebracht, de overeenkomst op te zeggen. Prijsofferten zijn tot 30 (dertig) dagen na datum geldig en kunnen ten allen tijde eenzijdig gewijzigd worden tot op het moment van aanvaarding door de klant. Volgend op de aanvaarding door de klant zal de verkoper de overeenkomst schriftelijk confirmeren. De overeenkomst kan enkel gewijzigd worden mits schriftelijke overeenkomst tussen de verkoper en de klant. Niettegenstaande voornoemd principe zal de verkoper te allen tijde de prijzen eenzijdig kunnen aanpassen in functie van substantiële wijziging van de grondstofprijzen of andere kosten met betrekking tot de uitvoering van de werken.

7. Beschikbaarheid

Wij kunnen uw bestelling verwerken afhankelijk van de beschikbare voorraden die voorradig zijn bij de HAIR SERVICE BV.

Levertijd bedraagt 1 – 7 werkdagen, wij proberen uw bestelling dan ook te versturen binnen de 1 - 7 werkdagen na ontvangst van uw betaling.

In het geval dat een door u besteld product niet op voorraad zou zijn bij HAIR SERVICE bvba of onze leveranciers en een vertraging in de levering van de goederen verwacht, wordt de klant hier onverwijld van in kennis gesteld. HAIR SERVICE BV zal vervolgens in samenspraak met de klant tot een overeenkomst komen met betrekking tot de gepaste maatregelen. Vertraging in de uitvoering kan nooit aanleiding zijn tot boete, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

HAIR SERVICE BV doet alle redelijke inspanningen om de goederen te leveren binnen de termijn vermeld in de overeenkomst. De klant erkent dat de vooropgestelde termijn een indicatief karakter heeft. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst kan een vertraging in de levering geen aanleiding geven tot beëindiging van de overeenkomst of aanleiding geven tot enige schadevergoeding. De voorziene leveringstermijn wordt opgeschort of verlengd ingevolge onvoorzien omstandigheden buiten de wil om van HAIR SERVICE en bevoorradingsproblemen.

Elke gebeurtenis die zich buiten de wil van een der partijen voordoet, die onvoorzienbaar is en niet veroorzaakt door nalatigheid of opzettelijke fout of inbreuk op de wetgeving, heeft tot gevolg dat de contractuele verplichtingen van de betrokken partij uitdooft.

8. Levertermijn en eigendomsrecht

De op de site gekochte producten worden geleverd in België.

Uw bestelling wordt geleverd op het adres dat u bij uw bestelling opgegeven heeft. Op deze manier ontvangt u uw bestelling binnen de 1 - 7 werkdagen na ontvangst van uw betaling.

Indien u uw bestelling na 10 werkdagen niet zou ontvangen hebben, gelieve dan met ons contact op te nemen per email of per telefoon.

Zonder dat hiervoor wettelijke precedenten bestaan, raden we u aan reclamaties over een levering die niet op tijd aangekomen is te melden per email aan HAIR SERVICE BV.

Voor onze B2B klanten: Zolang de geleverde materialen niet werden betaald, blijven zij eigendom van de verkoper.

De overdracht van eigendom van de goederen door de verkoper geleverd, geschiedt slechts bij algehele en volledige betaling van deze goederen. Het risico voor verlies of diefstal daarentegen, gaat over op de klant van zodra de koopovereenkomst is gesloten.

Het is de klant verboden de geleverde en/of nog te leveren goederen in pand te geven, aan derden te verkopen of te vervreemden op welke wijze dan ook, zolang hij niet aan al zijn verplichtingen ten aanzien van de verkoper heeft voldaan; op eerste aanmaning dienen de goederen terugbezorgd te worden.

De verkoper behoudt zich het recht voor ‘het voorrecht van onbetaalde verkoper’ op de door de verkoper verkochte goederen te doen gelden ten aanzien van derden, door vervulling van de daartoe door de wetgever gestelde formaliteiten. De risico-overdracht vindt plaats op het ogenblik van levering van de materialen.

9. Beveiligde betaling - Betalen via bancontact.

HAIR SERVICE BV heeft haar betaalsysteem toevertrouwd aan Mollie, Keizersgracht 126, 1015 CW Amsterdam, Nederland, 100% beveiligde betalingen online. U kunt betalen met Visa, Mastercard en Bancontact.

10. Verzendkosten.

Bestellingen onder 5 Kg rekenen wij 7,95€ aan, incl. administratiekosten.

Bestellingen van 5 Kg tot < 10 Kg rekenen wij 8,95€ aan, incl. administratiekosten.

Bestellingen van > 10 Kg tot max. 20 Kg rekenen wij 11,75€ aan, incl. administratiekosten.

Bij opgave van verkeerde adresgegevens door de geadresseerde zien wij ons genoodzaakt bij een nieuwe verzending verzendkosten aan te rekenen, zoals hierboven aangegeven.

11. Bescherming persoonsgegevens

De door u opgegeven informatie is noodzakelijk voor het verwerken en voltooien van de bestellingen, en het opstellen van de rekeningen en garantiecontracten. Als deze gegevens ontbreken wordt de bestelling geannuleerd. Met uw bestelling bij HAIR SERVICE BV bindt u zich ons correcte informatie u aangaande te doen toekomen. Het opgeven van niet-correcte persoonsgegevens, wordt beschouwd als een inbreuk op de huidige Algemene Voorwaarden.

U hebt op elk moment toegang tot alle informatie u aangaande, en het recht deze informatie op elk moment te wijzigen, conform aan de Europese teksten en de nationaal geldende wetten. U kunt op elk moment bij HAIR SERVICE BV een verzoek indienen om alle informatie u aangaande te ontvangen. U kunt op elk moment op verzoek uw gegevens wijzigen.

HAIR SERVICE BV heeft als enige toegang tot de u aangaande informatie.

12. Garantie

Alle elektrische apparaten geniet u een fabrieksgarantie, dit vanaf datum van levering.

13. Wij kunnen in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor eventuele fouten in ons aanbod.

14. In geval van betwisting is enkel de rechtbank van Ieper bevoegd.